Виберіть свою мову

Серверні і центри обробки даних є невід’ємною частиною бізнесу і одним з ключових факторів розвитку компаній. Інженерна інфраструктура серверних, як правило, складається з активного серверного і телекомунікаційного обладнання, структурованої кабельної системи (СКС), системи електропостачання, системи вентиляції и кондиціювання, системи контролю доступу, охоронної сигналізації і відеонагляду, системи пожежогасіння, системи диспетчеризації і моніторингу. Кожний з компонентів інженерної інфраструктури серверних і ЦОДів є важливим,  система пожежогасіння в тому числі.

У зв’язку зі значним енергоспоживанням і великою концентрацією електричного і електронного обладнання, приміщення серверних і ЦОДів є об’єктами підвищеної пожежонебезпеки і згідно з п.13 Таблиці В2 ДБН В.2.5.56-2010 підлягають обов’язковому обладнанню автоматичною системою пожежогасіння.

Наслідки після пожежі в ЦОДі

Наслідки після пожежі у ЦОД Наслідки після пожежі у ЦОДі

Серверні і центри обробки даних мають ряд головних особливостей, що слід врахувати при побудові систем пожежогасіння:

  • висока вартість обладнання і інформації, що захищається. Враховуючи цей фактор, слід підібрати систему пожежної сигналізації з найбільш раннім виявленням загоряння для мінімізації втрат і ефективну вогнегасну речовину, що не завдає шкоди обладнанню, що захищається. У всьому світі для пожежогасіння серверних і ЦОДів застосовуються системи газового пожежогасіння. Пожежогасіння водою, піною, порошком, аерозолем серверного обладнання не допустимо у зв’язку з тим, що гасіння даними видам вогнегасних сумішей може завдати більше шкоди ніж пожежа;
  • необхідність проводити гасіння без відключення живлення серверного і телекомунікаційного обладнання. Простій може коштувати як значних сум, так і репутації. У зв’язку з цим повинні застосовуватись вогнегасні речовини – діелектрики, які дозволяють гасіння обладнання під напругою;
  • забезпечення безпеки персоналу. Вимоги і норми по побудові автоматичних систем пожежогасіння мають на увазі відсутність людей в приміщенні, що захищається, під час гасіння. Для цього передбачається затримка випуску вогнегасної речовини після виявлення загоряння – не менш 30 с, вмикання світло-звукових оповіщувачів, затримка випуску ГВР при відкритих дверях. Акцентувати увагу на безпеці вогнегасних речовин при пожежі не варто у зв’язку з великою кількістю виділення токсичних речовин при горінні пластика і без участі ГВР. Безпека ГВР розглядається при несанкціонованому спрацюванні системи, яка можлива через людський фактор (випадковий або навмисний запуск системи) або не коректної роботи автоматики. Безпека вогнегасної речовини може визначатись коефіцієнтом безпеки – співвідношенням вогнегасної концентрації ГВР, при якій не спостерігається негативного впливу на людину. Всі сертифіковані вогнегасні речовини крім діоксиду вуглецю (СО2) при вогнегасних концентраціях не є смертельними для людини , але для приміщень з постійним перебуванням людей рекомендують застосовувати ГВР з коефіцієнтом безпеки більше 1;
  • ефективність і економічність системи. Для кожного Замовника основною задачею є отримання ефективної системи з найменшими інвестиціями. Для виконання даної задачі необхідно знати всі особливості вогнегасних речовин і обладнання, зробити вибір з урахуванням вимог нормативів, параметрів об’єкта, що захищається.

Група компаній «БРАНД» є провідним виробником систем газового пожежогасіння із застосуванням найбільш ефективних сертифікованих вогнегасних речовин – хладон 125, хладон 227еа, FK-5-1-12. В залежності від кількості і характеристик приміщень, що захищається, система газового пожежогасіння може бути децентралізованою (модулі розміщується всередині або поблизу приміщення, що захищається) із застосуванням малогабаритних модулів газового пожежогасіння (Приклад 1) або централізована (основні і резервні модулі розміщуються в станції пожежогасіння, ГВР подається в приміщення, що захищаються, по розподільчому трубопроводу) із застосуванням модулів і батарей газового пожежогасіння ємністю від 25 до 180 л.

Децентралізована система газового пожежогасіння із застосуванням малогабаритних модулів «Імпульс» Централізована система газового пожежогасіння із застосуванням модулів «Імпульс»
Децентралізована система газового пожежогасіння із застосуванням малогабаритних модулів "Імпульс" Централізована система газового пожежогасіння із застосуванням модулів "Імпульс"

Одним з основних компонентів системи пожежогасіння є система виявлення загоряння. Для надраннього виявлення пожежі група компаній «БРАНД» пропонує сертифіковані аспіраційні димові пожежні сповіщувачі Protec (UK). Даний тип сповіщувача за рахунок активного забору повітря дозволяє контролювати площу до 3000 м2, завдяки надчутливому сенсору, чутливість якого в десятки разів вища традиційних сповіщувачів, а за рахунок інтелектуальної системи обробки інформації дозволяє запобігти хибним спрацюванням системи при впливі на сповіщувач пилу і вологи.

Використання аспіраційного сповіщувача також може знизити витрати при експлуатації системи. За рахунок визначення загоряння на найбільш ранній стадії, при наявності чергового персоналу, є можливість ліквідувати пожежу ручними вогнегасниками без застосування дорогої вогнегасної речовини і запобігти необхідності перезаряджання модулів пожежогасіння.

Багаторічний досвід у виробництві та впровадженні систем автоматичного газового пожежогасіння дозволяє пропонувати ефективні та економічні рішення захисту серверних та центрів обробки даних «під ключ».