Виберіть свою мову

Аспіраційний сповіщувач

Існує безліч об’єктів з матеріальними і культурними цінностями, на яких навіть незначне загоряння може привести до значної шкоди. Такі об’єкти, як правило, підлягають обладнанню системами автоматичного пожежогасіння, и вимагають особливого підходу як при виборі вогнегасних речовин і установок пожежогасіння, так і системи виявлення (елементів пожежної сигналізації).

До таких об’єктів відносяться: серверні, центри обробки даних, комутаційні, архіви, музеї, диспетчерські, лабораторії.

Як правило, для захисту таких об’єктів застосовуються системи газового пожежогасіння – гасіння відбувається по всьому об’єму приміщення, що захищається, при гасінні не завдається шкоди матеріальним цінностям, що захищаються, газові вогнегасні речовини є діелектриками і дозволяють проводити гасіння без відключення електроживлення обладнання. Також газові вогнегасні речовини, як правило, безпечні для людини при допустимих вогнегасних концентраціях.

Модуль газового пожежогасіння Імпульс 20 Батарея газового пожежогасіння Імпульс 100

При проектуванні систем газового пожежогасіння одним з основних параметрів системи є час випуску вогнегасної речовини – від 10 с (для зріджених газів, крім СО2) і до 60 с (для стиснутих газів). Обмеження по часу випуску обумовлені наступними факторами:

  • мінімізація наслідків пожежі;
  • забезпечення вогнегасної концентрації. При «повільній» подачі вогнегасної речовини, вогнегасна речовина під дією температури (при контакті з вогнем) може розкладатися, що в підсумку може привести до неможливості забезпечення вогнегасної концентрації при подачі розрахункової маси ГВР;
  • мінімізації виділення токсичних речовин при контакті вогнегасної речовини з вогнем. Слід відмітити, що безпека вогнегасних речовин вказується у випадку хибного спрацювання системи – без впливу вогню. За виключенням інертних газів, всі газові вогнегасні речовини при контакті з вогнем (при різних температурах) утворюють токсичні речовини.

Забезпечення нормативного часу подачі ГВР є важливим фактором, що впливає на тривалість і ефективність гасіння, а також об’єми виділення токсичних речовин. Вище ми розглядали тільки тривалість подачі ГВР, від моменту подачі струму на пускач модуля до забезпечення вогнегасної концентрації по всьому об’єму приміщення, що захищається, і не враховували проміжок часу від початку загоряння до запуску модуля. 

Якщо розглядати автоматичну систему пожежогасіння, то час гасіння пожежі буде складати:

 Т=tвияв+ tз + tгас

де:

Т – час, що необхідний для виявлення і гасіння пожежі;

tвияв –  час, що необхідний для виявлення пожежі (спрацювання безадресних сповіщувачів в двох шлейфах пожежної сигналізації або двох адресних пожежних сповіщувачів);

tз  час затримки запуску модулів пожежогасіння;

tгас  час, що необхідний для подачі вогнегасної речовини і забезпечення вогнегасної концентрації по всьому об’єму, що захищається;

В залежності від типу вогнегасної речовини, Tгас регламентується нормативними документами, при цьому tвияв нормативами не регламентується і залежить тільки від технічних рішень проектувальників.

Так як первинною ознакою пожежі в перелічених вище об’єктах є дим – розглянемо проблему вибору димових пожежних сповіщувачів. Розглядати будемо не виробників сповіщувачів, а їх типи і варіанти застосування.

На сьогоднішній день пропонуються оптичні, іонізаційні і аспіраційні сповіщувачі. Оптичні і іонізаційні сповіщувачі – пасивні, тобто аналізують повітря, що потрапило в їх камеру «обробки» і відрізняються між собою принципом дії і чутливістю. Аспіраційні сповіщувачі – активні, за допомогою вентиляторів проводять забір повітря через повітрозабірний трубопровід, при цьому чутливість аспіраційних сповіщувачів, як правило, значно вища ніж у оптичних і іонізаційних сповіщувачів.

Якщо розглядати приміщення захисту з «побутовою» системою вентиляції і кондиціювання (архіви, музеї і пр.) – для швидкого виявлення достатньо підібрати точкові димові сповіщувачі з максимальною чутливістю.

Якщо розглядати захист ЦОДів і серверних, де повітряні потоки систем вентиляції і кондиціювання не дозволяють диму досягати точкових сповіщувачів, то застосування сповіщувачів з активним забором повітря є обов’язковим.

Крім надраннього виявлення необхідно передбачати захист від вірогідного хибного спрацювання, яке найбільш часто зустрічається через запиленність приміщення, що захищається. Як правило, в аспіраційних сповіщувачах передбачається інтелектуальний захист від хибних спрацювань.

Розглянемо можливі варіанти побудови системи виявлення пожежі для систем пожежогасіння із застосуванням аспіраційних димових сповіщувачів.

  1. Застосування аспіраційних сповіщувачів для двух шлейфів пожежної сигналізації. Дане рішення доцільно застосовувати тільки при можливості програмування порогів спрацювання. Один сповіщувач налаштовується на спрацювання при найменшій появі диму, другий – з визначеним порогом для запуску системи пожежогасіння. Існують аспіраційні сповіщувачі з двома і більше камерами обробки проб повітря (декілька шлейфів пожежної сигналізації). За допомогою таких сповіщувачів можливо керувати пожежогасінням. Застосування даного варіанта відкриває великі можливості по налаштуванню системи, ранньому виявленню і перешкоджанню хибних спрацювань, але є найбільш дорогим.
  1. Застосування аспіраційного димового сповіщувача для одного шлейфу, димових точкових сповіщувачів – для другого. Це рішення дозволяє раннє виявлення пожежі за допомогою аспіраційного сповіщувача, і запобіганню хибних спрацювань при незначному задимленні за допомогою точкових димових сповіщувачів. Це рішення найбільш ефективно при наявності чергового персоналу, який при спрацюванні одного шлейфу пожежної сигналізації зможе оцінити ситуацію і прийняти рішення про гасіння первинними засобами пожежогасіння або запуску автоматичної системи пожежогасіння.
  2. Два шлейфи точкових сповіщувачів, аспіраційних сповіщувач – незалежний елемент, що призначений для надраннього виявлення про пожежу і сповіщення відповідальної особи (сирена, дзвінок або СМС-повідомлення). Цей варіант практично аналогічний другому варіанту, і може застосовуватись для удосконалення системи без корегування проекту і втручанню в конфігурацію системи.

Застосування аспіраційних сповіщувачів дозволяє:

  • гасити пожежу первинними засобами пожежогасіння на ранній стадії, не застосовуючи дорогу вогнегасну речовину;
  • виявляти найменше задимлення (що не викликано пожежою) і передбачити хибні спрацювання системи пожежогасіння;
  • мінімізувати збитки від пожежі;

Група компаній «Бранд» є ексклюзивним представником компанії Protec Fire and Security Group Ltd, провідного виробника аспіраційних сповіщувачів.

Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі  виробництва Protec    - це нове покоління аспіраційних сповіщувачів раннього попередження про пожежу.
В сповіщувачі використовується аспіраційний вентилятор, який витягує повітря з джерела небезпеки до високочутливого димового датчика через систему труб для забору повітря. Сповіщувач призначений для захисту приміщень площею до 3000 квадратних метрів. Система повітрозабірних труб втягує повітря з об’єму, що захищається, і направляє до датчика для аналізу. 

Група компаній «БРАНД» підтримує склад сповіщувачів Protec і всіх необхідних комплектуючих. Наші спеціалісти нададуть допомогу в підборі обладнання, проектуванні аспіраційних сповіщувачів і установок пожежогасіння.

Аспіраційний сповіщувач Protec