Виберіть свою мову

Характеристики температурних параметрів при виході різних вогнегасних газових сумішейВ даний час ведеться багато суперечок про вплив газових вогнегасних речовин (ГВР) на електроніку. У зв’язку з цим науково-виробнича фірма «Бранд Майстер» на своїх випробувальних майданчиках провела випробовування з досліджень температур в об’ємі, що захищається, при спрацюванні установок газового пожежогасіння, що зарядженні різними вогнегасними речовинами.

У якості ГВР використовувались вогнегасні гази: HFC-125, HFC-227ea, CO2, SF6 (елегаз).

Для проведення випробувань було створено випробувальний бокс об’ємом 2 м3  з прозорою стінкою, для візуального спостереження за дослідами. У якості вимірювальної техніки використовувався «Вимірювач технологічний восьми канальний Д-ИТ-8ТП-ЭЗА-RST-2И", виробництва АОЗТ «ТЄРА» у складі з термоелектричним перетворювачем (термопарами) типу ТМКн 2-2-Т-2-Н-5000-ТТ-(-100…250)0С, що призначені для вимірювання температури з інерційністю не більше 0,5 с. Всі вимірювальні пристрої сертифіковані і повірені.

Дані вимірювача записувались на персональний комп’ютер в режимі реального часу.

Схема розміщення модулів пожежогасіння, термоелектричних перетворювачів і ПК приведені на рисунках 1,2.

Для наближення випробувань до реальних умов модулі заправляються вогнегасною речовиною в кількості, що необхідна для створення проектної концентрації ГВР для об'єму 2 м3, що захищається. При розрахунку маси ГВР використовувалась методика згідно ДБН В2.5-13-98 [2].

В Таблиці 1 приведені вихідні данні при проведенні випробувань.

Таблиця 1. Вихідні данні

Тип ГВР Хладон 227еа Хладон 125 СО2 SF6 (елегаз)
Температура в об’ємі, що захищається,  до пуску модуля,0С 12,8
Вологість, % 53
Тиск в модулі, bar 22 20 48 34
Маса вогнегасної речовини, кг 1,44 1,64 2,6 2,06
Концентрація ГВР, кг/м3 0,72 0,82 1,3 1,03

Розташування термоелектричних перетворювачів при випробуваннях з СО2 та елегазом

Рисунок 1. Розміщення термоелектричних перетворювачів (відстань вказана від лівої стінки) при випробуваннях з СО2   і елегазом.

Розташування термоелектричних перетворювачів при випробуваннях Хладоном 227еа та Хладоном 125

Рисунок 2. Розміщення термоелектричних перетворювачів (відстань вказана від лівої стінки) при випробуваннях з Хладоном 227еа і Хладоном 125.

Відео натурних випробувань

Випробування проводились при працюючому комп’ютері і моніторі. Ні при одному з випробувань ні комп’ютер, ні монітор не вийшли з ладу і знаходяться в робочому стані по цей день. На основі отриманих даних з вимірювального приладу побудовані графіки зміни температури в періоди часу – рисунки 3,4.

Зависимость изменения температуры во времени при использовании различных ГОТВ 

Рисунок 3. Залежність зміни температури в період часу при використанні різних ГВР.

Зависимость изменения температуры во времени при использовании FK-5-1-12 (3М™ Novec™ 1230)

Рисунок 4. Залежність зміни температури в період часу при використанні FK-5-1-12 (3М™ Novec™ 1230)**

Примітка - ** У зв’язку з неможливістю придбання вогнегасної речовини FK-5-1-12 (3MTM NovecTM 1230) (дана ГВР поставляється тільки у складі обладнання закордонних виробників і завозиться під замовлення) дані були взяті з офіційних джерел виробника, що були отримані лабораторією «ЗМ Industrial Chemicals Laboratory" [1]. Випробування проводились в об’ємі 1,28 м3 при концентрації вогнегасної речовини 5,9% під тиском 42 bar.

Підбиваючи підсумки,  можна прийти до висновку, що всі вогнегасні речовини, які розглядались в даній статті, мають температуру нижчу відмітки нуль, в тому числі і FK-5-1-12, що в свою чергу приводить до появи конденсату на корпусі серверів, але як показав експеримент, електроніка продовжувала працювати навіть після впливу на неї СО2. Фірма «Бранд Майстер» готова надати всі необхідні матеріали ( протоколи випробувань, відеоматеріали).

Таблиця 2. Вплив на електроніку

  Хладон 227еа Хладон 125 СО2 SF6 (елегаз) FK-5-1-12
Вихід з ладу ПК ні ні ні ні Відсутні дані

Таблиця 3. Пікові значення температури

Показник Хладон 227еа Хладон 125 СО2 SF6 (елегаз) FK-5-1-12
Пікові значення температури в точках 1 -9 -17 -34 -17 -9,8
2 -12 -22 -41 -25 -10
3 -9 -18 -40 -22 -7
4 -6 -11 -29 -11 12
5 - - - - 4

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.«FK-5-1-12 PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

RECENT DEVELOPMENTS», Brian P. Carnazza, John G. Owens PE, Paul E. Rivers PE, Justin S. Schmeer, 3M Industrial Chemicals Laboratory, 3Mcenter, 236-1b-07, St. Paul, MN 55144-1000.
2. Державні будівельні норми ДБН В2.5-13-98*.