Виберіть свою мову

Після 1 жовтня 2011 року ринок пожежної безпеки став на крок ближче до європейського: набув чинності ДБН-В.2.5-56:2010, який «узаконив» ДСТУ 4466 (переклад ISO 14520), що регламентує проектування, монтаж, обслуговування і випробовування систем газового пожежогасіння. В цілому, якщо порівняти ДБН В.2.5-13-98, ДБН В.2.5-13-98* й ДБН В.2.5-56:2010, явно переглядається лібералізація вимог до пожежного захисту об’єктів.

Чим новіший ДБН, тим менше конкретних вимог до проектування і розрахунків. Як правило, проектант повинен передбачити можливість впливу певних факторів, але відсутні методики оцінки і розрахунки. Нові нормативи покладаються на високу кваліфікацію спеціалістів і проведення випробувань запроектованих систем.

В ДБН-В.2.5-56:2010 слід відмітити наступні нововведення:

  • не обов’язкова наявність 100% резерву вогнегасної речовини і модулів для найбільшого приміщення. Згадується про резерв лише в ДСТУ 4466-1:2008 в п.6.2.1.2 з формулюванням «за необхідності». Умови необхідності не вказуються. Замовник, як правило, не бажає виконувати роботи, що вищі обов’язкових за нормами, а строки обслуговування модулів (опосвідчення балонів, заправка, ремонт) – не менш 7 днів, в даному випадку може залишитись незахищеним;

  • в пункті 4.12 вказана необхідність передбачити світлову сигналізацію при падінні тиску в пускових балонах більш ніж на 0,2 МПа. При цьому, згідно ДСТУ 4466-8:2008 й ДСТУ 4466-9:2008 (на сертифіковані хладон 125 і хладон 227еа), при максимальному коефіцієнті завантаження перепад тиску на 0,2 МПа буде відбуватися при зміні температури на 5 ˚С. Такі перепади температури можуть відбуватися кожен день, що призведе до багаторазових хибних «спрацювань»;

  • в новому ДБНі відсутня вимога по наявності установки видалення продуктів горіння. В ДСТУ 4466-1:2008 п.5.3 цю вимогу ДБН В.2.5-13-98* замінено формулюванням «необхідно передбачити засоби для негайного природного(!) або примусового вентилювання»;

Частина нововведень стосується розрахунків маси вогнегасної речовини. В порівнянні з ДБН В.2.5-98* в ДСТУ 4466:

  • не враховується залишок вогнегасної речовини в балоні (до 5% згідно ДСТУ 4095); зміна тиску враховується тільки при розміщенні об’єкта, що захищається, вище 1000 м над рівнем моря (за ДБН В.2.5-98* - від 300 м);
  • не враховується допустимий витік вогнегасної речовини з модулів (до 5% згідно ДСТУ 4095);
  • відсутній поправний коефіцієнт, що враховує витік газу через прорізи приміщення, що захищається;

Для порівняння газових вогнегасних речовин, спираючись на ДСТУ 4466-2008, приймемо однакові умови і розрахуємо масу газу, яка необхідна для захисту особливо небезпечних твердих речовин в об’ємі 1 м3 при Т=20 ºС:

1. FK-5-1-12 (3M Novec 1230®):

form novec

2. HFC 125 (хладон 125):

form hl13. HFC 227ea (хладон 227еа):

form hl2

Як результат – для захисту 1м3 більш за все буде потрібно вогнегасної речовини FK-5-1-12 (3M Novec 1230®), менш за все - HFC 125 (хладон 125).

Серед «цікавих» вимог ДСТУ 4466-1:2008:

  • необхідність передбачати блокувальний пристрій (ручний запірний клапан) при проектуванні і монтажі систем пожежогасіння з вогнегасними речовинами, рівень вогнегасної концентрації яких вище рівня мінімальної концентрації, при якій спостерігається несприятливий вплив на людину (LOAEL). До таких речовин відносяться HFC 125 (хладон 125). Згідно п.6.4.6, блокувальний пристрій повинен розміщуватись в межах об’єму, що захищається, поблизу виходу з нього. Яким чином монтувати трубопровід, щоб була можливість використати «Ручний запірний клапан» біля виходу не зрозуміло, тим більш, якщо вихід не один. Також не ясно, що робити після того, як вогнегасна речовина надійде в трубопровід і запірний клапан буде зачинений - адже для його відкриття (для гасіння) вимагається перебування людини в об’ємі, що захищається, а вогнегасна суміш надійде в об’єм без затримки.
  • вражає п. 8.2.4 і Додаток Е – випробовування із застосуванням дверного вентилятора для визначення мінімального часу затримки. Ці випробовування, згідно п.8.2.4, необхідно проводити «якщо відсутні інші вимоги органів влади». Методика випробувань розписана на 27 сторінках і по часу займе не менше, ніж побудова системи пожежогасіння;

Як і ДБН-В.2.5-56:2010, в ДСТУ 4466-1:2008 багато посилань на технічну інформацію виробника. При цьому, методика сертифікованих випробувань (вимоги до обладнання за тим же ДСТУ 4095) не передбачає випробувань по тим параметрам, на які є посилання в ДСТУ 4466-1:2008.

kotov.e

Євген Котов

ТОВ "НВФ"Бранд Майстер"